Björksatdens Aikidoklubbs logotyp. Den består av tre stycken kanji, AI, KI, DO och sedan tre rader med följande text.Överest från vänster till höger är 3 stycken japanska kanji-tecken. AI, KI, DO. Under kanjin står det med stora svarta bokstäver: Björk, stadens, aikido. Logotypen är svart på vit bakgrund och kvadratisk i formen.
Frågor och svar

"The purpose of training is to tighten up the slack, toughen the body, and polish the spirit."

-Morihei Ueshiba


Frågor och svar

från Svenska AikidoförbundetVem kan träna aikido?


Du kan! I aikido finns inga särskilda begränsningar. Aikido är ständigt pågående lärande och utveckling av kropp och sinne. Var du börjar har mindre betydelse, det är din personliga resa, din väg som är utgångspunkten. Vi tränar som regel alla tillsammans – kvinnor, män, stora, små, nya och erfarna. Barn och ungdomar tränar i egen grupp eller familjegrupp. Alla utifrån sina egna förutsättningar och på lika villkor.


Är jag för gammal?


Nej – med störst sannolikhet inte. Aikido kan man lära sig vid vilken ålder som helst. Fysisk styrka eller talang är inte den primära, inte heller akrobatik och prestation. Det är däremot glädjen i att röra sig, precisa, ekonomiska rörelser och mental medvetenhet. Ett förhållningsätt som aldrig blir för gammalt.


Hur kan man prova? Och var?


Nybörjarstart 8 september 2022
Tisdagar 19:00-20:30
Torsdagar 19:30-21:00

Lördagar 09:00-11:00


Vad för utrustning behöver jag skaffa?


Så snart du best bestämt dig behöver du en tränings dräkt för aikido. Din klubb kan ge dig råd dig om var du hittar en lämplig. En träningsdräkt brukar kosta runt 300-1500 kronor. Senare kanske du vill skaffa annan utrustning som t.ex. träningsvapen i form av träsvärd och trästav.


Vad kostar det?


950:- för vuxna, 795:- för studenter och 595:- för barn (7-12 år) Då blir du också automatiskt medlem i Svenska Aikidoförbundet, Budo- och kampsportsförbundet och Riksidrottsförbundet.


Är det inte farligt med risk för skador?


Aikido är en idrott inom budo- och kampsport och bygger på mycket gammal kunskap i självförsvar. Syftet är att aldrig möta kraft mot kraft utan leda vidare och neutralisera en attack. Den här principen gör att det är det ovanligt med skador när man tränar aikido. Snarare ökar hälsa och välmående.


När får man börja slåss?


Eftersom målet med aikidon är harmoni, att växa som människa. Vi strävar efter att genom en självförsvarsteknik bli ett med vad motståndaren ger. Detta vore omöjligt att uppnå om sinnet är inställt på att slåss mot någon. För att undvika fällan att omedvetet börja strida, genom att jämföra sig och tävla, har aikidon som ideal att undvika all form av ett tävlingsinriktat förhållningssätt.


Kan jag försvara mig med aikido?


Ja, du kan absolut försvara dig. Genom sitt ursprung har aikido ett mycket effektivt system för självförsvar. Aikidons träning är dock mycket mer än så. Själs-försvar – självförsvar i en vidare betydelse – är den dagliga träningens syfte. Det högsta målet är utveckla den egna medvetenheten, i sig själv och om sin omgivning, så att verklig konflikt förebyggs och uteblir.


Är det inte på riktigt?


Ja och nej. Som all annan idrott finns det spelregler även i att utöva aikido och självförsvar. I träningslokalen är det aldrig någonsin fråga om en riktig strid. Aikidoträning är som regel både intensiv och hängiven och leder förr eller senare till ökad förmåga att möta det som är på riktigt – vad än för svårigheter livet kan bjuda på.

Kontakt: info@bjorkstadensaikido.se                                        Copyright © All Rights Reserved