Covid-19

Träning och covid-19

"The purpose of training is to tighten up the slack, toughen the body, and polish the spirit."

-Morihei Ueshiba

Vi följer Svenska Budo och Kampsportsförbundets rekommendationer.

 Fokus är fortfarande att hålla smittspridningen nere, alla måste ta ett personligt ansvar att fortsätta göra det.
 

 • Kom bara om du känner dig helt frisk!
 • Max antal deltagare: 20.
 • Ingen "publik" De får vänta utanförlokalerna.
 • Om möjligt, byt om hemma.
 • Tänk på rekommenderade avstånd när vi kommer in i lokalen.
 • Tvätta händerna noggrant och skölj av fötterna i duschen. Tänk på avstånden!
 • Sprita händerna. (Tillgängligt i dojon)
 • Armslångt avstånd vid inhälsning och uthälsning.
 • Vi tränar med samma partner hela passet.
 • Inga lånevapen. Har ni inga egna så är det hög tid att köpa. Prata med Chris.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Tvätta träningskläderna ofta.
 • Inga kiai.

 SB&K rekomendationer i sin helhet:

 


Riktlinjer för träning under Coronakrisen

 

Gäller från 14 juni 2020

 

Fokus är fortfarande att hålla smittspridningen nere, alla måste ta ett personligt ansvar att fortsätta göra det. Dessa riktlinjer kan ändras snabbt om läget förändras.
Den som känner sig minsta sjuk stannar hemma. Medicinska kommittén har tagit fram en hälsodeklaration som ska användas vid tävling, den kan ni även ha till stöd för era medlemmar vid träning. Den finns här: www.budokampsport.se/wp-content/uploads/2020/06/Halsodeklaration.pdf

 

Barn och ungdomar (födda 2002 eller senare)

 

 • Om möjligt, bedriv träning utomhus
 • Max 50 personer på plats

 

Vuxna

 

 • Om möjligt, bedriv träning utomhus
  · Max 50 personer på plats
  · Använd inte mer kroppskontakt än vad som är nödvändig för idrotten
  · Byt inte träningspartner flera gånger under ett pass
  · Håll avstånd till varandra, förutom det som är nödvändigt för idrotten
  · Låna inte utrusning av varandra

 

Förtydligande kring närkontakt RF:s tolkning är att även idrott där mycket närkontakt förekommer kan genomföras efter den 14 juni, så länge Folkhälsomyndighetens råd följs i övrigt.
SB&K anser därmed att ni får träna er idrott även fast den innebär närkontakt, undvik dock onödig närkontakt, exempelvis skaka hand. Ett annat möjligt exempel skulle kunna vara att träna med samma partner för att undvika att träna med flera olika personer. Ansvaret ligger på föreningen att se till att råden efterföljs.

 

Inomhusträning

 

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrotten står att idrottsföreningar ”när det är möjligt bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus”. Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF förtydligat att det innebär att när det inte är möjligt att bedriva idrott utomhus får verksamheten bedrivas inomhus.
Ansvaret ligger på föreningen att se till att råden efterföljs. Ni ska göra en riskbedömning utifrån hur er egen lokal ser ut. Exempelvis, har föreningen en stor lokal med en träningsyta på en våning och en på en annan eller i olika salar separerade från varandra, är SB&K:s bedömning att det går att vara max 50 personer i respektive lokal – förutsatt att det hålls avstånd mellan paren som tränar och om trängsel till och från träningslokalerna kan undvikas.

 

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

 

 • Om möjligt var utomhus
  · Begränsa antal åskådare och undvik trängsel
  · Max 50 personer på plats

 

Generella råd

 

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.

Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

 

Inomhusaktiviteter 

 

Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.

Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien. 

Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Kontakt: info@bjorkstadensaikido.se                                        Copyright © All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera