Björksatdens Aikidoklubbs logotyp. Den består av tre stycken kanji, AI, KI, DO och sedan tre rader med följande text.Överest från vänster till höger är 3 stycken japanska kanji-tecken. AI, KI, DO. Under kanjin står det med stora svarta bokstäver: Björk, stadens, aikido. Logotypen är svart på vit bakgrund och kvadratisk i formen.
Aikido

"The purpose of training is to tighten up the slack, toughen the body, and polish the spirit."

-Morihei Ueshiba

Aikidohistoria

Aikido är en kampsport grundad av Morihei Ueshiba (1883-1969), även kallad O-sensei (stor lärare). O-sensei kom i kontakt med flera äldre kampkonster. I över 20 års tid var han elev till Sokaku Takeda, lärare i Daito Ryu Aikijujutsu. Han fick instruktörslicenser i Daito-ryu och det var denna kampkonst som stod för den huvudsakliga tekniska influensen till Aikido. O-sensei studerade även filosofi och religion. Efter många års träning skapade han så småningom Aikido. Målet med denna nya kampkonst var att, genom träningen av kamptekniker, nå en personlig utveckling.


Ca 1941 flyttade O-sensei till byn Iwama och fullbordade där sin skapelse, Aikido. Hans son, Kisshomaru Ueshiba, stannade kvar i Tokyo för att leda organisationen Aikikai. Idag leds Aikikai av grundarens sonson, Moriteru Ueshiba. Han har titeln Doshu ("vägens ledare"). Innan sin död överlämnade O-sensei sin personliga Dojo och skötseln av Aikijinja (aiki templet) i Iwama till Morihiro Saito Sensei (1928-2002), den elev som tränat längst tid för honom (23 års träning). Saito Sensei valde att bevara O-senseis Aikido precis så som han själv fick lära sig den. O-senseis andra elever har med tiden fokuserat på olika aspekter av träningen eller själva utvecklat Aikidon vidare till en personlig stil. På detta sätt har det skapats en mängd olika stilar av Aikido. Aikido som den har undervisats av Saito Sensei kallas för Takemusu Aikido eller Iwama Aikido efter platsen för grundarens personliga Dojo.


Takemusu Aikido

Saito Sensei utvecklade ett pedagogiskt system för att lära sig Aikido. Han betonade vikten av vapenträningen och att den vapenlösa träningen och vapenträningen följer samma principer. Detta kallas för Riai Budo. En del av hans pedagogiska modell, var att använda olika nivåer i träningen. Den första (go tai) innebär att angriparen får fullfölja sitt angrepp så att försvararen tvingas göra sin teknik mot fullt motstånd. Den andra nivån (ju tai) innebär att man tränar tekniken i rörelse, alltså startar tekniken precis innan angreppet fullföljts. Den tredje nivån (ryu tai) innebär att man leder angreppet vidare för att kunna få angriparen under kontroll. I Takemusu Aikido betonas träningen i den första nivån speciellt, eftersom den är grunden för en förståelse av de kommande nivåerna. Tanken är att lära sig en stabil grund som gör att teknikerna fungerar även när man är under press och som till slut leder till att man hela tiden kan utföra nya tekniker, som passar situationen, i ett oändligt flöde. Detta kallas Takemusu Aiki och anses vara den högsta nivån av Aikido. Saito Sensei utnämnde Ulf Evenås Shihan 7 dan till sin personliga representant, med uppdraget att bevara och sprida Iwama/Takemusu Aikido i Europa och världen. I Björkstadens Aikidoklubb följer vi, genom huvudinstruktören Chris Lejarp, den aikidotradition Ulf Evenås Shihan och Fredrik Snell Sensei förmedlar.Aikido i Sverige

Det första aikidopasset i Sverige hölls den 6 februari 1961 och redan några år senare kom den förste japanske instruktören att bosätta sig här för att instruera aikido i Sverige. Flera japanska instruktörer har sedan dess verkat i landet på heltid eller genom regelbundna besök.

Aikidon i Sverige spreds snabbt och med tiden fick även svenska utövare rätten att utfärda dan-grader. Många klubbar startade och intresset ökade successivt. Idag finns ca 4500 aktiva utövare i landet fördelat på ett hundratal klubbar. Aikido i Sverige är organiserat genom Svenska Aikidoförbundet som är ett underförbund till Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, som i sin tur ingår i Svenska Riksidrottsförbundet.